Translation - Lithuanian to English

Need help with translating WW1, Inter-War or WW2 related documents or information?
User avatar
Simon
Member
Posts: 611
Joined: 03 Apr 2002 12:42
Location: Sweden

Translation - Lithuanian to English

Post by Simon » 21 Jun 2003 14:32

Does anyone here understand Lithuanian ? Need a translation from:

http://www.genocid.lt/Leidyba/1/arunas1.htm

"Kai operatyvinių grupių veikimo rajonuose įsitvirtindavo vokiečių okupacinė civilinė valdžia, operatyvinės grupės vadas tapdavo atitinkamos teritorijos vokiečių saugumo policijos ir SD vadu. 3/A operatyvinis būrys 1941 m. rugsėjo 23 d. buvo reorganizuotas į vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvai (Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Generalbezirk Litauen) įstaiga, kurios centras buvo Kaune. Lietuvos saugumo policijos ir SD vadas buvo pavaldus Ostlando vokiečių saugumo policijos ir SD vadui Rygoje. Vokiečių saugumo policija ir SD turėjo skyrius Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Kretingoje ir Marijampolėje. Vokiečių saugumo policijos ir SD vadu Lietuviai iki 1943 m. rugsėjo 15 d. buvo K. Jägeris, po jo iki 1944 m. gegužės 6 d. - dr. Wilhelmas Fuchsas ir Horstas Böhme. Visų minėtų Lietuvos saugumo policijos ir SD vadų pavaduotojas buvo dr. Heinrichas Schmitzas. Vokiečių saugumo policijos ir SD Lietuvoje struktūra buvo panaši į RSHA struktūrą. 1941- 1942 m. Vokiečių saugumo policija ir SD turėjo du, o 1943- 1944 m. - penkis skyrius."

Return to “Translation help: Breaking the Sound Barrier”