Translation of finnish report

Need help with translating WW1, Inter-War or WW2 related documents or information?
User avatar
igor_verh
Member
Posts: 239
Joined: 23 Jun 2011 19:14
Location: Russia

Translation of finnish report

Post by igor_verh » 04 Feb 2016 12:54

Hello, I need a translation of the report of finnish lieutenant to english language, can somebody help me?
Part of report, what I am intresting in:
" Lähtö marssien 9.7.42 klo 11.00 majoituspaikasita x=0000 - y=0000:een. Täällä lepoa iltapäivä ja päivällinen. Illalla klo 19.30 ylitettiin omat linjat ja eteneminen jatkui Eningin lammen kaakkoispuolitse suuntaan 8.00. 10.7.42 klo 3.00 saavuttiin x=0000 - y=0000 aikaisemmin oletettuun vihollisen tukikohtaan, joka havaittiin nyt tyhjäksi, eikä maaatossa näkynyt jälkiäkään vihollisesta. Tänne jäi vänr. Iiren saattopartio n. 2 t:n ajaksi ja partion eteneminen jatkui x=0000 - y=0000 missä levättiin 10.7.42 päivä. Illalla 10.7.42 klo 19.10 lähdettiin etenemään suuntaan 15,00. Pisteessä x=0000 - y=0000 muutettiin suunta pohjoiseen ja edettiin metsäkannasten kautta pisteeseen 000.0 (kaksi metsälinjaa leikkaa toisensa kohtisuoraan). Täältä edelleen edettiin suurnassa 7,00 pisteeseen x=0000 - y= 0000, jonne saavuttiin 11.7.42 klo 3,00 jossa otettin tauko. Suuntapartion johtajana toiminut kers. L.Saarimäki meni tällöin etuvasemmalle hakemaan jotain helposti havaittavaa maastokohtaa voidakseen tarkemmin määrätä olinpaikan. Tällöin havaitsi hän koillinen - lounais-suunnassa kulkevan säännöllisesti käytetyn vihollisen polun. Kers. Saarimäen ehtimättä vielä ilmoittaa havainnostaan allekirjoittaneelle huomasi takana varmistuksemee kyseellistä polkua marssivan
koilliseen n. 30 miehen vahvuisen vih.osaston, jonka kärki partio havaitsi partiomme. Syntyi n. 40 min. kestänyt partiokahakka, jossa vihollinen menetti n.15 miestä, joista n.10 kaataneina ja omat tappiot 1 kaatanut (stm. Aimo Pylvänäinen). Vihollinen sai lisävoimia mainitun polun suunnasta koillisesta, jotka avasivat tulen oikeaan sivustaamme. Tällöin irroittauduimme taistelusta ja vetäydyimme aluksi vihollisen polkua pitkin lounaaseen. Oma kaatunut täytyi jättää taistelupaikalle koska se oli vielä vih. tulen alla. Perääntyessämme ansoitettiin viholsen polku.

Kahakassa kulutimme niin paljon patruunia ja koska vihollisen takaa-ajo oli ilmeinen katsoin parhaaksi vetäytyä takaisin. Palasimme peitepiirroksen osoittamaa
reittiä tarkoin sotkien jälkemme Jolmajärven rantaan Pokovaaran kylän vastapäätä, josta venheillä noudeitiin partio Pokovaaran kylään, jonne saavuttiin 11.7.42 klo 22,00.
Havainnot:
1. Tiehavainnot. Kuljetun matkan aikana tavatiin yllättävän paljon vihollisen säännöllieesti käyttämiä painuneita polkuja. Menomatkalla seuraavat: x=0000 - y =0000, polku luode - kaakkois-suuntaan, x=0000 - y=0000 polku itä - länsi-suuntaan seuraten läheltä metsälinjaa x=0000 - y=0000 kaakkois - luode suuntaan ja x=0000 -y=0000 koillinen - lounaa suuntaan. Viime mainittu polku kääntyy n. 2 km. päässä länteen. Palatessa ylitettiin erittäin paljon käytetty uusi polku x=0000 - y=0000. Polku kulkee itä - länsi suuntaan seuraten metsälinjaa kulkien pääasiassa sen pohjoispuolella., Kaikkia edellä mainittuja polkuja on liikennöity jatkuvasti molempiin suuntiin ja ovat ne äskettäin muodostuneet. Polut ovat huomattavasti kuluneempia kuin meikäläiaten kenttävartioiden välillä kulkevat polut, osoittaen että niitä ovat käyttäneet suuremmat osastot.

.....

Kohtaamamme vih.partio oli puettu rajavartiejoukkojan ruakaaan pukuun ja lippalakkiin. Aseiatuksena ainakin 2 kpl. autom.kiv., 2 kpl. konepistooleja (veoli näl.) ja lopuilla puoliautom.kiv. tai tavalliset jv.kiväärit. Venäläiset käyttivät sekä valojuova että räj. luoteja. Ainoastaan yksi kaatunut vihollinen voitiin täydellisesti tarkastaa. Häneltä tavattiin automaattikivääri (todennäköisesti amerikkalainen), repussa 1 kpl.venäl.polkuansa, 2 kpl.venäl.iskus ytyttimiä, 1 kpl.70 g porapatruuna - (Tollia) ja 1 kpl.200 g räj .ainetta (ammonit nr.2) vähän leipää. Vasemmanpuoleisessa rintataskussa rahaa 11 ruplaa ja 1 kpl.tservonitsa seteli. Mitään passia tai jäsenkirjoja ei tavattu sotilaalta.
Mainittakoon, että partiokahakan alussa huusi eräs vihollinen selvällä suomenkielellä: "Oletteko saksalaisia ?". Samoin kuultiin hetkinen tämän jälkeen vihollisen sanelevan jotsin sanomaa harvaan. Mahdollieeati partiolla oli mukanaan radiopuhelin."

Thanks in advance.

Mangrove
Member
Posts: 1961
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Translation of finnish report

Post by Mangrove » 18 Feb 2016 15:51

igor_verh wrote:Hello, I need a translation of the report of finnish lieutenant to english language, can somebody help me?
Departed by foot from the lodging/campsite towards coordinates x=0000 - y=0000 on 9 July 1942 at 11 p.m. Here the patrol had some rest and a dinner. The friendly lines were crossed at 7.30 p.m. and the patrol advanced past Ening(?) pond from southeast side towards direction 8.00. Coordinates x=0000 - y=0000, where the assumed enemy base was located, were reached at 10 July 1942 at 3 a.m. The base was empty and no trace of the enemy was observed on the terrain. Vänrikki Iiri's escort patrol was left here for two hours and the patrol continued advancing to x=0000 - y=0000 before resting there for the rest of the day on 10 July 1942. The patrol continued advancing towards direction 15.00 on 10 July 1942 at 7.10 p.m.

The patrol changed direction towards north at coordinates x=0000 - y=0000 and advanced through forested isthmuses to coordinates 000.0, where two forest lines intercept perpendicular to each other. Here the patrol advanced towards direction 7.00 before reaching coordinates x=0000 - y=0000 for rest on 11 July 1942 at 3.00 a.m. Here the CO of the "direction patrol", kersantti L. Saarimäki, went towards 11 o'clock to locate some easily identifiable spot of terrain in order to determine the location. Then he observed a regularly used enemy path going from northeast to southwest. Kersantti Saarimäki did not have time to inform of his discovery to the undersigned before the guards observed c. 30 strong enemy marching on the path towards northeast. The enemy noticed our patrol. Firefight endured for 40 minutes during which the enemy lost c. 15 men (10 KIA, own losses were 1 KIA or sotamies Aimo Pylvänäinen). The enemy received reinforcements from the path from northeast and they opened fire upon our right flank. This is when we retreated using the enemy path towards southwest. The body of the KIA had to be left in the battleground due to the enemy fire. While retreating, we mined the path.

We consumed a lot of ammunition during the firefight. Due to this and because we were obviously chased by the enemy, I thought it was best to retreat back. While carefully hiding our tracks, we returned via route shown by the drawing to the opposite end of Pokovaara village at Jolmajärvi. Here the patrol was fetched by boats to Pokovaara village where it arrived on 11 July 1942 at 10 p.m.

Observations:

1. Road observations. Surprisingly many sunken paths used by the enemy were observed during the journey. Following were observed during the way: (list of paths and their directions with coordinates).

[...]

The patrol we encountered was dressed to the brown uniform and cap of the border troops. They were equipped with at least two automatic rifles, two sub-machine guns (Russian) and the rest with semi-automatic rifles or regular rifles. The Russians used tracer and explosive rounds. Only single dead Russian was fully inspected. He had an automatic rifle (probably American), one anti-personnel mine in his rucksack, two Russian contact fuses, one 70 gram explosive charge (amatol) and one 200 gram explosive charge (ammonite no: 2) and some bread. In his left breast pocket he had 11 roubles worth of money and one "tservonitsa" bill. No passport or party membership card were found on him. Let it me noted that at the beginning of the firefight, some enemy shouted with distinct Finnish: "Are you Germans?". Also, a bit later the enemy was heard to relaying some kind of message. Apparently the patrol had a radio with them.

By the way, what is the original source?

User avatar
igor_verh
Member
Posts: 239
Joined: 23 Jun 2011 19:14
Location: Russia

Re: Translation of finnish report

Post by igor_verh » 20 Feb 2016 09:16

Thanks, Martti, great job, as always )

history1
Banned
Posts: 4095
Joined: 31 Oct 2005 09:12
Location: Austria

Re: Translation of finnish report

Post by history1 » 20 Feb 2016 12:24

What´s the source of the text you used, you need to follow the forum rules to avoid a copyright violation!

User avatar
igor_verh
Member
Posts: 239
Joined: 23 Jun 2011 19:14
Location: Russia

Re: Translation of finnish report

Post by igor_verh » 14 Jul 2019 12:51

Hi to all, i need some help with translation of these three fragments from 12.Prikaati war diary (http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?ne ... 2+Prikaati. Some words are not easy undersand for me((( Can somebody translate it on english?
Thanks in advance!!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “Translation help: Breaking the Sound Barrier”